Åpenhetsloven

Catering - Oslolunsj

 

Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomhetens forpliktelse til bærekraftig og ansvarlig forretningspraksis. Åpenhetsloven gir Oslo Lunsj et verktøy for å strukturere arbeidet med å opprettholde menneskerettigheter i hele vår verdikjede. Oslo Lunsj skal hvert år redegjøre for aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven. I tillegg skal selskapet regelmessig vurdere sine leverandører opp mot brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Bakgrunn og formål

Denne rapporten redegjør for de vurderinger Oslo Lunsj har gjennomført. I rapporten viser vi tiltakene som er vurdert og iverksatt for å redusere risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår leverandørkjede. I tillegg har vi i Oslo Lunsj forpliktet oss til å påvirke oss selv og våre omgivelser til å minske fotavtrykket og levere produkter som er mest mulig bærekraftig. I vår vurdering så tar vi utgangspunkt i den norske åpenhetsloven, OECDs retningslinjer samt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

 

Beskrivelse av virksomheten

Oslo Lunsj er et ledende selskaper innenfor produksjon og distribusjon av lunsj og catering i Oslo og omegnen. Vi leverer primært til bedrifter som har behov for lunsj, alternativ kantine, konferanse- eller møtemat eller catering til ulike arrangementer. Vi er også størst på levering av mat til film- og tv-bransjen som kjennetegnes med lange arbeidsdager ute på ulike location. Hver dag serverer vi nesten 5.000 personer i ulike settinger.

Produkter

Våre produkter består av lunsjbuffeter, kantinedrift, porsjonspakket lunsj, mat til film- eller tv-produksjoner, catering for konferanser, kickoff, møter, firmafester, festivaler, grillfester, konfirmasjoner, bryllup, mm. Vi kan levere med eller uten mannskap og vi leier ut lokaler for arrangementet hvis nødvendig. Vi tilbyr kort sagt skreddersydd mat til alle typer arrangementer.

Våre etiske retningslinjer

Oslo Lunsj opererer under et sett med etiske retningslinjer som skisserer vår forpliktelse til ansvarlig forretningspraksis. Disse retningslinjene danner grunnlaget for vår virksomhet, og styrer hver beslutning vi tar og hver handling vi tar. God mat laget fra grunnen krever selvfølgelig gode råvarer, og vi er veldig bevisste på hva vi bruker. Vi har langvarige tillitsforhold til våre leverandører, og vi vet at vi har tilgang til de beste råvarene til enhver tid. Det betyr at kokkene våre kan bruke sin arbeidsdag på å produsere velsmakende retter av høyeste kvalitet hver eneste dag. Med tid til bedre håndverk blir også smaken og kvaliteten på maten bedre

Over tid har vi funnet veldig gode samarbeidspartnere i noen av distriktets fineste og beste leverandører. Vi tror sterkt på at nøkkelen ligger i kontinuerlig utvikling av oss selv. Vi ønsker å gjøre dette ved å følge med i tiden på alle våre fagområder.

Dette gjelder både miljørelaterte nyheter og selvsagt mattrender. Resultatet er at våre menyer utvikler seg hele tiden, med et stort og variert tilbud. I denne prosessen står også tilbakemelding fra de som spiser hos oss hver dag. Med kontinuerlig oppfølging av ønsker og korrigeringer kan vi gjøre de små justeringene som gir det lille ekstra.

RESPEKT FOR MENNESKERETTIGHETER

Oslo Lunsj praktiserer seg full likestilling på tvers av kjønn og etnisitet. Vi har gode rutiner for oppfølging av de ansatte slik overholder alle lovpålagte regler for drift av virksomheten overholdes. I tillegg til en dedikert HMS-ansvarlig, har vi også datasystemer som påser at vi overholder regler for lønn, OTP, overtids- og fraværsregler, mm. Hos oss verdsetter vi kunnskap om fagfeltet. Våre ansatte kommer fra alle sektorer innen Horecabransjen, med verdifull erfaring fra noen av Norges beste hoteller og stjernerestauranter. Dette betyr at vi har kunnskapen til å lage sunn, næringsrik og ikke minst god mat fra alle verdenshjørner. Vi jobber aktivt for å følge gjeldene lover og regler om arbeidsforhold og forretningsdrift, samt å implementere nye ordninger så snart de blir påkrevd. Gjennom dette arbeidet opplever vi at vi bidrar positivt til samfunnet og er med å skape et rettferdig og inkluderende arbeidsliv.

Inkluderende arbeidsliv

Med arbeidstakere fra 9 forskjellige nasjoner bygger vi en sosial kultur som

handler om samhandling. Vi har et aktivt samarbeid med NAV, HERO Kompetanse, Din Utvikling, Målrettet Kompetanse og Podium der vi gir unge og nye arbeidstakere mulighet for egenutvikling gjennom arbeidserfaring. Vi har konsekvent fulgt opp full likestilling for alle ansatte i selskapet. Selskapet er godkjent lærebedrift innen kokkfaget, og er medlem av Lærlingskompaniet. Gjennom dette arbeidet, har vi

gjennom årene bidratt til at mange mennesker kommer inn i arbeidslivet for første gang, eller kommer tilbake til arbeidslivet etter en uønsket pause.

 

Det er nødvendig for våre ansatte, leverandører og forretningspartnere å kunne rapportere mulige brudd på våre retningslinjer. I Oslo Lunsj har vi derfor etablert en egen epostadresse – aapenhet@oslolunsj.no samt en dedikert person som vil håndtere all rapportering konfidensielt og i tråd med personvern regler ellers.

 

Vi forventer at våre leverandører følger den samme høye etiske standarden til våre leverandører og deres leverandører. Vi undersøker derfor årlig med våre leverandører for å avklare at de også følger åpenhetsloven. Vår kartlegging viser at de har etablert retningslinjer som inneholder forventninger til ansvarlighet hos egne leverandører og forretningspartnere. Leverandørene har prosedyrer for å kartlegge og vurdere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som de selv enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til deres forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester.

I noen tilfeller betraktes Oslo Lunsj som en mindre kunde, mens i andre tilfeller betraktes selskapet som en større kunde hvor vi utgjør en betydelig del av leverandørens omsetning. Dette vil i mange sammenhenger være avgjørende for hvilken reel påvirkning vi kan ha gjennom våre tiltak.

 

Som metode for innhenting av data brukte Oslo Lunsj et spørreskjema som

ble sendt til leverandørene. Tanken bak skjemaet var at det ville gi oss adgang til relevant informasjon fra flere selskaper og at det ville gi et godt informasjonsgrunnlag for videre oppfølging. Ved å sende ut spørreskjema kan Oslo Lunsj kontrollere om selskapene vi vurderer som risikofaktorer har tilfredsstillende svar på våre spørsmål.

RESPEKT FOR MILJØET

Bærekraft er kjernen i vårt cateringkonsept. Vi jobber kontinuerlig for å redusere vår miljøpåvirkning og fremme bærekraftige praksiser. Vi samarbeider tett med leverandører som deler våre bærekraftsmål og bruker kortreiste og bærekraftige råvarer der det er mulig. Vi er også involvert i matsvinnet- og grønnpunktordninger som fremmer bærekraftige praksiser i matindustrien. Kildesortering er en selvfølge for å minimere vår påvirkning på miljøet.

 
  

Vi tar internkontroll på alvor og har etablert strenge rutiner for hele virksomheten. Vi bruker et internkontrollsystem til å loggføre alle hendelser slik at vi kontinuerlig vet hva som er produsert og lagret, samt hvilke råvarer som er brukt når. På denne måten både forhindrer vi uønskede hendelser samt gir en kontinuerlig opplæring av ledelse og ansatte til å håndtere produksjonsrutiner med respekt og aktelse. Vi gjennomfører kontinuerlig vurdering av virksomheten og setter krav til:

 

  • Arbeidsmiljøet
  • Innkjøp
  • Avfall
  • Utslipp

 

Vi har egne verktøy for kontroll og fortløpende revisjon av at både internkontroll og miljøsertifisering blir overholdt og avvik bli varslet umiddelbart. For oss er det viktig at våre kunder er fortrolig med at vår produksjon har så høy kvalitet som mulig samtidig som den er så miljøvennlig som mulig.

Vi jobber kontinuerlig med å holde en miljøvennlig profil. Et av punktene i denne prosessen er at vi ønsker å håndtere retur av all tomemballasje slik at vi har full kontroll på at alt resirkuleres etter vår standard.

 

Vi bruker kun resirkulerbart emballasje. Vi bruker ikke plast eller plastemballasje i vår produksjon. Vi har et sterkt fokus på å holde hele vår næringskjede så miljøvennlig som mulig.

 

Våre satsingsområder:

  • Reduksjon av kjøtt
  • Minimalt med svinn ved å integrere rester, overskudd og retur inn i
  • Miljøvennlig Vi bruker kun elbiler.
  • Retur av alt avfall og sortering til gjenbruk og resirkulering
  • Vi bruker kun bruke emballasje av palmeblad, bambus og trevirke
  • Et moderne kjøkken med energieffektivt utstyr, og utnyttelse av fjernvarme for oppvarming av kjøkkenet

Matsvinn

Vi er medlem av www.mattvett.no og jobber kontinuerlig for å redusere matsvinn. Horecabransjen er i dag skyld i over 20% av all matsvinn. Dette er et hjertebarn for oss. Vi arbeider

tett med en leverandør som heter “Verdimat”. De spesialiserer seg på å levere mat av prima kvalitet som av

forskjellige grunner ikke blir tilgjengelig på det øvrige markedet. Vi snakker om varer som ellers ville blitt kastet på grunn av feil etikett, feil på emballasje, eller rett og slett varer som er i ferd med å gå ut på

dato. Vi tror at matsvinn kan bekjempes i alle ledd, og dette er et av våre tiltak for å begrense “kastekulturen”.

Krav til kjøkkenet

Selskapet er underlagt et sterkt regime for internkontroll som skal gi ledelse og medarbeidere gode arbeidsrutiner for å følge opp alle krav til god matoppfølging. Vi har daglig rutiner for kontroll og hygiene slik at kjøkkenet er av meget høy standard. Selskapet er registrert som cateringleverandør hos mattilsynet og har også jevnlige inspeksjoner.

 

RESULTAT AV AKTSOMHETSVURDERINGEN

Gjennom vår leverandøroppfølging ble det ikke identifisert noen faktiske negative konsekvenser for menneskerettigheter eller anstendig arbeidsforhold. Vi har heller ikke mottatt informasjon fra eksterne interessenter som viser til konkrete hendelser.

Selv om vi ikke fant noen negative konsekvenser, vil vi likevel fortsette å systematisk jobbe med aktsomhetsvurderinger i samarbeid med våre leverandører for å forebygge. Dette vil være et kontinuerlig arbeid og vi skal bruke den innflytelsen vi har til å påvirke og påse at det iverksettes tiltak for å forebygge og redusere risiko. Det er viktig at alle våre leverandører etablerer prosesser for å håndtere risiko som er identifisert og adresserer systematiske svakheter.

Eksponering og åpenhet er nøkkelfaktorer for å kunne forebygge på best mulig måte. Dette gjelder gjennomgående i hele organisasjonen fra ledelse til produksjon og distribusjon. Vi vil gjennomføre kontinuerlig revisjon av oss selv og våre leverandører slik at vi kan bidra til å identifisere potensiell risiko.

Som følge av dette blir også vår kommunikasjon til omverden vesentlig. Som mål i 1 kvartal 2024 vil vi fortløpende publisere resultatet av vår aktsomhetsvurdering som eget punkt på selskapets hjemmeside.

 

Dersom du har spørsmål knyttet til hvordan vi arbeider med åpenhetsloven, kan du sende oss en epost til aapenhet@oslolunsj.no eller fylle ut skjema på vår hjemmeside.

 

 

Oslo, 15 januar 202

Skroll til toppen