INTRANETT
Nedenfor finner du nyttige linker og applikasjoner som vi benytter i vårt daglige virke.

Ansatte

Registrer alle informasjon for utbetaling av lønn, herunder timeregistrering, navn, adresse, email, kontonummer, personnummer, mm. 

App for registrering og oppfølging av leveringene som er generet gjennom shoppen.

Inneholder all relevant og lovpålagt informasjon for selskapets ansatte. 

Inneholder en komplett kompendium for alle helse, miljø og sikkerhet i virksomheten. 

Inneholder skjema for å registrere all fravær og ferie for alle ansatte i Oslo Lunsj.

Gjelder for alle ansatte i Oslo Lunsj. Alle er pliktig til å sette seg inn i arbeidsreglementet og følge retningslinjene som er fastsatt av ledelsen. 

FELLES

Felles disk for lagring av kontrakter, menyer, bilder, mm. 

Egenkontroll.no

Ik-mat system for å registrere produksjon, avvik, mm

Avansert mailprogram for email, kalender, office-program, lagring, mm

Enkel mailprogram for å motta og sende email, endring av passord, mm

ADMINISTRASJON

Regnskap, fakturering, lønn og rapportering for Oslo Lunsj.

Felles plattform for deling av oppgave, filer og fremdriftsplan. 

Innlogging for administrasjon  og rapporter for kassen til Comedor på AHO.

Innlogging for administrasjon  og rapporter for kassen til OL på Pilestredet park.

KJØKKEN - SHOP

Innlogging til kjøkken – administrasjon av alle bestillinger som er kommet gjennom SHOPPen eller appen.

Database for alle oppskrifter. Kan generere oppskrifter, produksjonsbeskrivelse og handlelister. 

Skroll til toppen